Project

Home > Project > Partial List > 2010 >
Project Name Max test load(kN) Pile Diameter(M) Quantity(NO.)

Wuhu Anhui expressway connecting line* 

40000

1.8

2

Lanzhou Gansu Hengda landscape City

20000

1

3

Lanzhou Gansu South Beltway*

40000

2.5

1

Lanzhou Gansu agricultural products logistics center

7000

1.4

3

Lanzhou Shenan the Yellow River Bridge*

50000/15000

2.0/1.2

4

Huishui Birds River Creative Garden,Guizhou

9000

0.8

3

2nd Kaili Future City,Guizho

9000/16000/15000

1.2/1.4/1.6

6

Comprehensive Building of West Passenger transport,Guizhou

5000/18000

0.8

6

Coal Resourse Development and Utilization Center,Guizhou

18000/36000

1.3/2.2

2

Qiangui Tianneng Jiaohua,Guizhou

8400

1

2

Qiangui Tianneng Jiaohua,Guizho

62000/48000/64000/32000

2.2/2/2/2

4

Xifeng Sunlight Kindergarten ,Guizhou

24000/40000

2/2.5

2

China Mobile Product Project,Guizhou

8000

1.1

2

China Tobacco buding,Guizhou

10000

1

3

Zunyi Telegraphic Building*,Guizhou

18000

1.5

2

The Western Railway,Hainan*

35000

2

12

3rd Railway of Shijiazhuang,Hebei

35000

2

6

Shijiazhuang to Jinan Passenger Dedicated Line

40000/2000

2/1.5

2

Shijiazhuang New Cooperate Buiding,Hebe

14000

0.8

3

Han River 2nd Bridge G347 National Rd,Hubei

50000

1.8

1

Remark: The project with* is working pile.

Tel:+86-571 28223950
+86-571 28027060
FAX:+86-571 28993137
E-mail:info@ougangroup.com
Address:17F, UNIT A, WANDA PLAZA, HANGXING RD, GONGSHU DISTRICT, HANGZHOU, 310015, P.R.CHINA
My status